_accessebility
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמת אתר לעיוורים
  • התאמה לעוורי צבעים
  • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
  • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
  • תצוגה רגילה
  • בטל נגישות

כבל מתח "מיקי מאוס" רב תכליתי 1.5 מטר

מחיר בנקודות: 800 points
במלאי

כבל מתח "מיקי מאוס" רב תכליתי 1.5 מטר 

טוב לדעת